Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Podpora financovania projektov v priemyselných prevádzkach

10.10.2023 - 10.10.2023


Cieľom bezplatnej online konferencie je zvýšiť povedomie o financovaní a riešeniach financovania, ktoré podporujú priemyselnú transformáciu a obehové hospodárstvo v priemyselných prevádzkach a ich projektoch.

PROGRAM A REGISTRÁCIA

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Európska komisia

ENVIRO konferencia 2023

10.10.2023 - 10.10.2023

10. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

  • zákona o odpadoch,
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • novely vodného zákona a
  • zákona o ovzduší.

Odborní lektori z praxe oboznámia účastníkov s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Viac informácií: https://www.eseminare.sk/enviro-konferencia-2018-5-rocnik-productsem_k41/

Organizátor:Verlag Dashöfer