Vyhľadávanie

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020


Cieľom podujatia je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt. Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa zapájajú mnohé krajiny z celej Európy.
Hlavné témy:

  • odovzdávanie záhradníckych vedomostí z generácie na generáciu;
  • medzinárodný prenos vedomostí z jedného miesta na iné; prenos vedomostí prostredníctvom sietí odborníkov (krajinárske, záhradnícke či botanické spoločnosti atď.);
  • prenos vedomostí v procese formálneho vzdelávania (školy venujúce sa záhradnej a krajinnej tvorbe či sadovníctvu);
  • prenos vedomostí prostredníctvom osobnej i neosobnej formy interpretácie, resp. skúseností z prvej ruky (komentované prehliadky parkov a záhrad, interpretačné panely,
  • živé ukážky či umelecké formy interpretácie);
  • prenos vedomostí cez knihy, digitálne, fotografické a archívne materiály atď.
Do podujatia je možné prihlásiť sa do 30. 3.2020.

Viac informácií: http://www.vopz.sk/

Organizátor:Národný Trust n.o., Bratislava