Vyhľadávanie

Letná škola: Ekonomika v kruhu

10.08.2020 - 14.08.2020


Projekt letnej školy Ekonomika v kruhu má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy či hry na témy:

  • Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov,
  • Odevný priemysel – móda s posolstvom,
  • Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,
  • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,
  • Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,
  • Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu.

Súčasťou projektu budú tematické podujatia a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

Projektová koordinátorka: doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Viac informácií: http://3e-institut.sk/letna-skola.html?fbclid=IwAR113ViZukzgHDKac3bcut85w4eOp7oQ4ETv3bn9TMHTv4nYoxkXioDnt8c

Organizátor:3E inštitút, platforma Circular Slovakia, Univerzita Komenského Bratislava
E-mail:veronika.gezik@fm.uniba.sk