Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Ako nám vie obnova budov pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

10.02.2020 - 10.02.2020 Blue Bear, Mýtna ul., Bratislava


Budovy sú dnes zodpovedné za približne 40 % spotreby energie a 36 % emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v Európe. Nízkouhlíková štúdia, vypracovaná Svetovou bankou, identifikovala najväčší potenciál úspor energie pre Slovensko práve v oblasti obnovy budov. Zároveň hovorí, že najdôležitejším politickým cieľom do roku 2030 musí byť pre Slovensko v nízkouhlíkovej transformácií obnova existujúceho fondu budov spojená so zvyšovaní ich energetickej efektívnosti.
Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:Budovy pre budúcnosť