Vyhľadávanie

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

01.10.2019 - 02.10.2019 Žilina


Konferencia je zameraná na predstavenie inšpirácií a riešení pre skavlitňovanie životného prostredia miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv.
 
Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych riešení do praxe. Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.
 
Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie a ocenenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2019, ktoré realizujú aktivity a trvalé opatrenia zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny. Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.
 
Tematické okruhy:

 • Environmentálne riešenia pre skvalitnenie života v mestách
 • Príklady dobrej praxe od laureáta súťaže ENVIROMESTO 2019
 • Príklady dobrej praxe od víťazov súťaže v oblastiach:
  • Prechod na zelené a obehové hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
  • Ochrana ovzdušia
  • Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy
 • Lokálne environmentálne dáta ako významný faktor pre rozhodovanie samospráv.
   
Organizátor:MŽP SR, SAŽP
Telefón:41 / 50 70 911
E-mail:enviromesto@sazp.sk