Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Udržateľná doprava v mestách

01.06.2022 - 01.06.2022 Online priestor


Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenie pre podporu environmentálne udržateľnej dopravy v mestách, s využitím technologických inovácií (elektromobilita, vodíkové pohony), sociálnych inovácií (odklon od osobnej automobilovej dopravy k udržateľným alternatívam), organizačných inovácií (udržateľná doprava v mestskom plánovaní a rozvoji), aj inovatívnych podnikateľských modelov (car-sharingové schémy a pod.).

Projekty na podporu zelenej transformácie dopravy by mali znížiť celkové environmentálne vplyvy dopravy (najmä emisie skleníkových plynov, ale aj znečistenie pevnými časticami, hlukom a pod.), berúc do úvahy potreby užívateľov a finančnú udržateľnosť projektov.

Workshop je určený pre študentov a mladých ľudí vo veku do 30 rokov, na workshop sa môžu prihlásiť 3- až 4-členné tímy študentov. Účasť na workshope je bezplatná.

Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:OZ EuroPolicy