Vyhľadávanie

Zelená obnova ekonomiky

09.06.2020 - 09.06.2020


Hlavnou témou online diskusie je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia.

Európska ekonomika prechádza hlbokou krízou vyvolanou pandémiou COVID-19. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov  obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie. Aprílový summit ukázal, že s týmto názorom súhlasí aj veľká väčšina európskych lídrov.

Podobný zámer deklaruje v programovom vyhlásení aj nová slovenská vláda. Boj s hospodárskymi následkami koronakrízy je aj príležitosťou na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva, na zmeny, ktoré ho urobia viac udržateľným a lepšie pripravia na dlhodobé výzvy.

Podujatie si dáva za cieľ odpovedať na otázky:
  • Premietnu sa klimatické ciele Slovenska do plánu obnovy ekonomiky po koronakríze?
  • V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky vidíte najväčšie príležitosti na zmenu?
  • Plánujete do procesu prípravy plánov zapájať širšiu skupinu aktérov: expertov, zástupcov environmentálnych organizácií a firmy?
Diskuovať budú: 
  • JÁN BUDAJ, minister životného prostredia SR
  • MICHAL WIEZIK, poslanec Európskeho parlamentu (SPOLU / EPP)
  • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
  • JURAJ ZAMKOVSKÝ, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme-CEPA
  • LILIANA RÁSTOCKÁ, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy
Moderátor: RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Viac informácií: program, registrácia


Organizátor:Slovenská klimatická iniciatíva, EURACTIV Slovensko