Vyhľadávanie

Výstava Ecce terra... (Hľa krajina...)

03.12.2019 - 31.03.2020 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Slovenské banské múzeum si Vás dovoľuje pozvať na výstavu v budove Berggerichtu, ktorej hlavnou témou sú zmeny banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. st. Na výstave sú prezentované kópie starých banských máp, originálne veduty, na ktorých sú zachytené panoramatické pohľady na jednotlivé lokality spolu s vyobrazeniami banských a hutníckych objektov na povrchu a tiež banského podzemia. Mgr. Adriana Matejková, PhD., kurátorka výstavy Info: 045/6949430; archiv@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Výstava je pre verejnosť otvorená od 3.12.2019 a potrvá do 31.3.2020.
 

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-ecce-terra-hla-krajina-3-12-2019-berggericht-vystavne-priestory

Klíma a energetika vo voľbách 2020

03.02.2020 - 03.02.2020 Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava


Ako vidia Európsky ekologický dohovor slovenskí politici?
Európska komisia predstavila v decembri Európsky ekologický dohovor. Jeden z jeho cieľov je dosiahnutie klimatickej neutrality. Akú cestu k nej by malo Slovensko zvoliť? Môže vôbec dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050? Ako by malo rozvíjať a financovať obnoviteľné zdroje? Čo musí urobiť pre zníženie spotreby energií v budovách a pre boj proti energetickej chudobe? Akú budúcnosť má na Slovensku zemný plyn a plynárenská infraštruktúra? Nakoľko by sa malo Slovensko spoliehať na jadrovú energiu? Mali by si občania v záujme ochrany životného prostredia siahnuť hlbšie do vrecka? A ako môže Slovensko znižovať emisie a zároveň zostať priemyselnou krajinou? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede s politikmi kandidujúcimi vo februárových parlamentných voľbách.

Viac informácií: https://euractiv.sk/, program