Preskočit na obsah
IPKZ » Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Carmeuse Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 36198749
  • Ulica a číslo: Rozvojová 2/B
  • Mesto /Obec: Košice - MČ Juh
  • PSČ: 04011
  • Okres:Košice IV
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Závod Vápenka Košice 3.1. bod a) Vstupný areál U. S. Steel, 044 54, Košice - MČ Šaca
Závod Vápenka Slavec 3.1. bod a) č. 179, 049 11, Slavec