Preskočit na obsah
IPKZ » Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Carmeuse Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 36198749
  • Ulica a číslo: Slavec 179
  • Mesto /Obec: Slavec
  • PSČ: 04951
  • Okres:Rožňava
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Závod Vápenka Košice 3.1. bod a) Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice, 044 54, , Košice - MČ Šaca
Závod Vápenka Slavec 3.1. bod a) Slavec 179, Slavec, 049 11, , Slavec