Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Brantner Nova, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Brantner Nova, s.r.o.
  • IČO: 31659641
  • Ulica a číslo: Sadová 13
  • Mesto /Obec: Spišský Hrušov
  • PSČ: 05201
  • Okres:Spišská Nová Ves
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. 5.4. Markušovská cesta, 052 01, Spišská Nová Ves