Preskočit na obsah
IPKZ » Danucem Slovensko a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Danucem Slovensko a.s.
  • IČO: 214973
  • Ulica a číslo:
  • Mesto /Obec: Rohožník
  • PSČ: 90638
  • Okres:Malacky
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Cementáreň Turňa nad Bodvou 3.1. bod a) Turňa nad Bodvou 654,Turňa nad Bodvou, 044 02, , Turňa nad Bodvou
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník 3.1. bod a) 906 38, Rohožník, 906 38, Rohožník