Preskočit na obsah
IPKZ » Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
  • IČO: 681300
  • Ulica a číslo: Ivanská cesta 22
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Ružinov
  • PSČ: 82104
  • Okres:Bratislava II
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) 5.2. bod a) Vlčie hrdlo 72 Bratislava, 824 74 , Bratislava - MČ Ružinov