Preskočit na obsah
IPKZ » SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
  • IČO: 31568386
  • Ulica a číslo: Cukrovarská 726
  • Mesto /Obec: Sereď
  • PSČ: 92601
  • Okres:Galanta
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Kotolňa na výrobu tepla a pary 1.1. Cukrovarská 726, 92601, Sereď
Výroba cukru 6. 4. bod b) 2. Cukrovarská 726, 92601, Sereď