Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » ZSNP SPO, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: ZSNP SPO, s.r.o.
  • IČO: 44386851
  • Ulica a číslo: Priemyselná 12
  • Mesto /Obec: Žiar nad Hronom
  • PSČ: 96563
  • Okres:Žiar nad Hronom
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov ZSNP SPO Žiar nad Hronom, skládka na nebezpečný odpad 5.4. Lokalita: Horné Opatovce, 96501, Žiar nad Hronom
Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka na nebezpečný odpad 5.4. Lokalita: Horné Opatovce, 96519, Žiar nad Hronom