Preskočit na obsah
IPKZ » Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35946024
  • Ulica a číslo: č. 360
  • Mesto /Obec: Jaslovské Bohunice
  • PSČ: 91931
  • Okres:Trnava
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Nábehová a rezervná kotolňa 1.1. Lokalita : k.ú. Jaslovské Bohunice, 919 30, Jaslovské Bohunice