Preskočit na obsah
IPKZ » Priemyselný park Štúrovo, a. s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a. s.
  • IČO: 31410146
  • Ulica a číslo: Továrenská 1
  • Mesto /Obec: Štúrovo
  • PSČ: 94303
  • Okres:Nové Zámky
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Kotolňa na výrobu tepla a pary 1.1. Továrenská 1, 94303, Štúrovo
Výroba papiera a polobuničiny (SAQP) 6. 1. bod a) Továrenská 1, 94303, Štúrovo