Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Leier Baustoffe SK s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Leier Baustoffe SK s.r.o.
  • IČO: 35890509
  • Ulica a číslo: Pribylinská 3
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Vajnory
  • PSČ: 83104
  • Okres:Bratislava III
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Tehelňa Močarmany 3.5. Lokalita: k. ú. Petrovany, 082 53, Petrovany