Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » adapa Slovakia Trebisov s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: adapa Slovakia Trebisov s.r.o.
  • IČO: 47253207
  • Ulica a číslo: Cukrovarská 8/26
  • Mesto /Obec: Trebišov
  • PSČ: 07501
  • Okres:Trebišov
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov 6. 7. Cukrovarská 35/26, 075 01, Trebišov