Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » POLAG, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: POLAG, s.r.o.
  • IČO: 35826126
  • Ulica a číslo: Nobelova 34
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Nové Mesto
  • PSČ: 83240
  • Okres:Bratislava III
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
POLAG, s.r.o. - Výroba antioxidantov 4.1. bod a) Nobelova 34, 832 40 , Bratislava - MČ Nové Mesto