Preskočit na obsah
IPKZ » Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
  • IČO: 205575
  • Ulica a číslo: Májová 65
  • Mesto /Obec: Jacovce
  • PSČ: 95621
  • Okres:Topoľčany
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky