Preskočit na obsah
IPKZ » AGRO CS Slovakia, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: AGRO CS Slovakia, a.s.
  • IČO: 36042161
  • Ulica a číslo: Nám. Republiky 5
  • Mesto /Obec: Lučenec
  • PSČ: 98401
  • Okres:Lučenec
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
AGRO CS Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 5.3. bod b) 1. Veľké Dravce, 98542, Veľké Dravce