Preskočit na obsah
IPKZ » Obec Horná Kráľová

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Obec Horná Kráľová
  • IČO: 800368
  • Ulica a číslo: Hlavná 17
  • Mesto /Obec: Horná Kráľová
  • PSČ: 95132
  • Okres:Šaľa
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka TKO Horná Kráľová 5.4. lokalita Orecháreň, , Horná Kráľová