Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » NAVI, spol. s r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: NAVI, spol. s r.o.
  • IČO: 31618651
  • Ulica a číslo: Dlhá 52
  • Mesto /Obec: Prievidza
  • PSČ: 97201
  • Okres:Prievidza
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Farma brojlerov Chalmová 6. 6. bod a) Chalmovská 29,30, 97245, Bystričany