Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » UNIVERZA, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: UNIVERZA, s.r.o.
  • IČO: 36178110
  • Ulica a číslo: Trnava pri Laborci č. 203
  • Mesto /Obec: Trnava pri Laborci
  • PSČ: 07231
  • Okres:Michalovce
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Farma hydiny Trnava pri Laborci 6. 6. bod a) č. 203, 072 31 , Trnava pri Laborci