Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » ZSE Elektrárne, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: ZSE Elektrárne, s.r.o.
  • IČO: 36239593
  • Ulica a číslo: SPP Kompresorová stanica 3
  • Mesto /Obec: Trakovice
  • PSČ: 91933
  • Okres:Hlohovec
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice 1.1. SPP Kompresorová stanica 3, 919 33, Malženice