Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o.
  • IČO: 36327824
  • Ulica a číslo: K výstavisku 13
  • Mesto /Obec: Trenčín
  • PSČ: 91250
  • Okres:Trenčín
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Konštrukta - Galvanizovňa, s.r.o. 2.6. K výstavisku 13, 912 50, Trenčín