IPKZ » SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
  • IČO: 35968486
  • Ulica a číslo: Tematínska 5/A
  • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Čunovo
  • PSČ: 85105
  • Okres:Bratislava V
  • Kraj:Bratislavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
LEVEN 1.1. Ku Bratke 5, , Levice
Paroplynový cyklus 80 MWe Levice 1.1. Priemyselný park Levice Géňa 5603/60A, , Levice