Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Eggro-farm, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Eggro-farm, s.r.o.
  • IČO: 45440751
  • Ulica a číslo: Štóska 1096/209
  • Mesto /Obec: Medzev
  • PSČ: 04425
  • Okres:Košice - okolie
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Hydinárska farma Košická Polianka 6. 6. bod a) č. 242, 044 41, Košická Polianka