Preskočit na obsah
IPKZ » Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
  • IČO: 36489042
  • Ulica a číslo: Továrenská 30
  • Mesto /Obec: Spišská Belá
  • PSČ: 05901
  • Okres:Kežmarok
  • Kraj:Prešovský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný 5.4. Lokalita: k. ú. Spišská Belá, 059 01, Spišská Belá