Preskočit na obsah
IPKZ » Banner Baterie SR, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Banner Baterie SR, s.r.o.
  • IČO: 35833688
  • Ulica a číslo: Kostolné Kračany 149
  • Mesto /Obec: Kostolné Kračany
  • PSČ: 93003
  • Okres:Dunajská Streda
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Výroba batérií Banner Batterien 2.5. bod b) Kostolné Kračany 149, 930 03, Kostolné Kračany