Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Slovalco, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Slovalco, a.s.
  • IČO: 31587011
  • Ulica a číslo: Priemyselná 14
  • Mesto /Obec: Žiar nad Hronom
  • PSČ: 96548
  • Okres:Žiar nad Hronom
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň 2.5. bod a) Priemyselná 14, 96548, Žiar nad Hronom