Preskočit na obsah
IPKZ » REMKO Sirník s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: REMKO Sirník s.r.o.
  • IČO: 36573345
  • Ulica a číslo: Rastislavova 98
  • Mesto /Obec: Košice - MČ Juh
  • PSČ: 04346
  • Okres:Košice IV
  • Kraj:Košický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník 5.4. Lokalita: k. ú. Sirník, 076 03, Sirník
Skládka odpadov Myslina - Lúčky 5.4. Lokalita: k. ú. Myslina, 066 01, Myslina