Preskočit na obsah
IPKZ » Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
  • IČO: 34144587
  • Ulica a číslo: Neded 844
  • Mesto /Obec: Neded
  • PSČ: 92585
  • Okres:Šaľa
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
NEDED - Skládka TKO - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 5.4. Neded č. 844, 925 85, Neded