Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » ARDEO Energy, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: ARDEO Energy, a.s.
  • IČO: 50470833
  • Ulica a číslo: Kamenná 20
  • Mesto /Obec: Žilina
  • PSČ: 01004
  • Okres:Žilina
  • Kraj:Žilinský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Výroba biobrikiet - Dolný Hričov 5.3. bod b) 2. Lokalita: Agrofin, Areál PD Dolný Hričov, , Dolný Hričov