Preskočit na obsah
IPKZ » Brantner Altgas s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Brantner Altgas s.r.o.
  • IČO: 36334081
  • Ulica a číslo: Dukelská štvrť 1401
  • Mesto /Obec: Dubnica nad Váhom
  • PSČ: 01841
  • Okres:Ilava
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Zariadenie na zhodnocovanie odpadu 5.3. bod b) 2. areál ZŤS č. 924, objekt DU 34, 018 41, Dubnica nad Váhom