Preskočit na obsah
IPKZ » Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.
  • IČO: 43790909
  • Ulica a číslo: Obecný úrad 201
  • Mesto /Obec: Bojná
  • PSČ: 95601
  • Okres:Topoľčany
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Bojná časť B 5.4. k.ú. Bojná, 956 01, Bojná
Skládka odpadov Bojná časť C 5.4. , 95601, Bojná