Preskočit na obsah
IPKZ » PTCHEM Sulfurex, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: PTCHEM Sulfurex, s.r.o.
  • IČO: 50223411
  • Ulica a číslo: Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová
  • Mesto /Obec: Nemecká
  • PSČ: 97697
  • Okres:Brezno
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Sulfurex 4.1. bod k) Štvrť kpt. Nálepku 751/1, 97697, Nemecká