Preskočit na obsah
IPKZ » ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
  • IČO: 31434347
  • Ulica a číslo: Korytovská 20
  • Mesto /Obec: Lužianky
  • PSČ: 95141
  • Okres:Nitra
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce - Rumanová 5.4. Lokalita: Tomán - Slopy, , Rišňovce
Skládka odpadov Rumanová 5.4. Lokalita: Tomán - Slopy, , Rumanová
Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný 5.4. Lokalita: k. ú. Svinia, 082 32, Svinia