Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Železiarne Podbrezová a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Železiarne Podbrezová a.s.
  • IČO: 31562141
  • Ulica a číslo: Kolkáreň 35
  • Mesto /Obec: Podbrezová
  • PSČ: 97681
  • Okres:Brezno
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Oceliareň Železiarne Podbrezová a. s. 2.2. Kolkáreň 35, 97681, Podbrezová
Valcovňa rúr a Ťaháreň rúr- moriace linky a fosfatizačné linky 2.3. bod a) Lokalita: Valaská, 97681, Podbrezová