Preskočit na obsah
IPKZ » Obec Okoličná na Ostrove

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Obec Okoličná na Ostrove
  • IČO: 306622
  • Ulica a číslo: Hlavná 68
  • Mesto /Obec: Okoličná na Ostrove
  • PSČ: 94613
  • Okres:Komárno
  • Kraj:Nitriansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov v Okoličnej na Ostrove 5.4. Lokalita : k.ú. Okoličná na Ostrove, 946 13, Okoličná na Ostrove