Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » TECHNICKÉ SLUŽBY

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY
  • IČO: 185213
  • Ulica a číslo: Eleny Maróthy-Šoltésovej 1219/1
  • Mesto /Obec: Banská Štiavnica
  • PSČ: 96901
  • Okres:Banská Štiavnica
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadu Banská Štiavnica -Principlac 5.4. Lokalita: Principlac, 96901, Banská Štiavnica