Preskočit na obsah
IPKZ » SLZ CHÉMIA, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: SLZ CHÉMIA, a.s.
  • IČO: 36023973
  • Ulica a číslo: Hlavná 133
  • Mesto /Obec: Hnúšťa
  • PSČ: 98111
  • Okres:Rimavská Sobota
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Regionálna skládka odpadov SLZ CHÉMIA Hnúšťa 5.4. k.ú. Hnúšťa, 981 11, Hnúšťa
Výroba esterov kyseliny octovej 4.1. bod b) Hlavná 133 981 11 Hnúšťa, , Hnúšťa