Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » BORINA EKOS s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: BORINA EKOS s.r.o.
  • IČO: 36300225
  • Ulica a číslo: č. 86
  • Mesto /Obec: Livinské Opatovce
  • PSČ: 95632
  • Okres:Partizánske
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Livinské Opatovce - Chudá Lehota 5.4. Lokalita: Livinské Opatovce západ, , Livinské Opatovce