Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » PD Dobrá Niva, a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: PD Dobrá Niva, a.s.
  • IČO: 36661562
  • Ulica a číslo: Nám. SNP č. 217/2
  • Mesto /Obec: Dobrá Niva
  • PSČ: 96261
  • Okres:Zvolen
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Farma ošípaných Breziny 6. 6. bod b) Nám. SNP 217/1, 96261, Dobrá Niva