IPKZ » Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva
  • IČO: 209716
  • Ulica a číslo: Nám. SNP č. 217/1
  • Mesto /Obec: Dobrá Niva
  • PSČ: 96261
  • Okres:Zvolen
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Farma ošípaných Breziny 6. 6. bod b) Nám. SNP č. 217/1, 962 61, Dobrá Niva