Preskočit na obsah
IPKZ » Obecný podnik Nenince s. r. o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Obecný podnik Nenince s. r. o.
  • IČO: 44569262
  • Ulica a číslo: Hlavná 238/110
  • Mesto /Obec: Nenince
  • PSČ: 99126
  • Okres:Veľký Krtíš
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Nenince 5.4. Lokalita: Nenince, 99126, Nenince