Preskočit na obsah
IPKZ » FORTISCHEM a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: FORTISCHEM a.s.
  • IČO: 46693874
  • Ulica a číslo: Milana Rastislava Štefánika 1
  • Mesto /Obec: Nováky
  • PSČ: 97271
  • Okres:Prievidza
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Výroba acetylenických alkoholov 4.1. bod b) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu 4.1. bod f) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba etylénchlórhydrínu a spracovanie na Novamal 4.1. bod f) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza 4.2 bod a) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej 4.2 bod a) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba chlórparafínov 4.1. bod f) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu 4.2. bod e) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba propylénoxidu, výroba polyéterpolyolov, výroba amínov 4.1. bod b) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba PVAC/PVAC 4.1. bod h) Milana Rastislava Štefánika 1 , 972 71, Nováky
Výroba PVC, výroba iniciátorov 4.1. bod h) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba vinylchloridu z acetylénu 4.1. bod f) Milana Rastislava Štefánika 1, 972 71, Nováky