Preskočit na obsah
IPKZ » FORTISCHEM a.s.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: FORTISCHEM a.s.
  • IČO: 46693874
  • Ulica a číslo: M. R. Štefánika 1
  • Mesto /Obec: Nováky
  • PSČ: 97271
  • Okres:Prievidza
  • Kraj:Trenčiansky
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Výroba acetylenických alkoholov 4.1. bod b) M. R. Štefánika 1 , 972 71, Nováky
Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu 4.1. bod f) M.R.Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba etylénchlórhydrínu a spracovanie na Novamal 4.1. bod f) M. R. Štefánika 1 , 972 71, Nováky
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza 4.2 bod a) M. R. Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej 4.2 bod a) M. R. Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba chlórparafínov 4.1. bod f) M. R. Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu 4.2. bod e) M. R. Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba propylénoxidu, výroba polyéterpolyolov, výroba amínov 4.1. bod b) M.R.Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba PVAL/PVAC 4.1. bod h) M.R.Štefánika 1 , 972 71, Nováky
Výroba PVC, výroba iniciátorov 4.1. bod h) M. R. Štefánika 1, 972 71, Nováky
Výroba vinylchloridu z acetylénu 4.1. bod f) M. R. Štefánika 1 , 972 71, Nováky