Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » Brantner Tornaľa s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: Brantner Tornaľa s.r.o.
  • IČO: 48211010
  • Ulica a číslo: Košická cesta 344
  • Mesto /Obec: Rimavská Sobota
  • PSČ: 97901
  • Okres:Rimavská Sobota
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Tornaľa 5.4. Lokalita: Tornaľa - Starňa, 98201, Tornaľa