Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o.
  • IČO: 31619002
  • Ulica a číslo: Zámostie
  • Mesto /Obec: Predajná
  • PSČ: 97663
  • Okres:Brezno
  • Kraj:Banskobystrický
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Prevádzka na intenzívny chov hydiny 6. 6. bod a) Lokalita: Nemecká (miestna časť Zámostie), 97663, Predajná