Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
IPKZ » FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.
  • IČO: 35844761
  • Ulica a číslo: Patašská 586
  • Mesto /Obec: Gabčíkovo
  • PSČ: 93005
  • Okres:Dunajská Streda
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Farma Vrakúň - Malý háj 6. 6. bod b) Malý Háj 931, 930 25, Vrakúň
FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo 6. 6. bod b) Patašská 586 , 93005, Gabčíkovo
Vrakúň - Nyékiszél nová farma 6. 6. bod b) Nekyje na Ostrove 958, 930 25, Vrakúň