Preskočit na obsah
IPKZ » KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Prevádzkovateľ

  • Názov prevádzkovateľa: KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
  • IČO: 34100644
  • Ulica a číslo: Pusté Sady 131
  • Mesto /Obec: Pusté Sady
  • PSČ: 92554
  • Okres:Galanta
  • Kraj:Trnavský
  • Prepojenie na iné informačné systémy:
Názov prevádzky Kategória priemyselnej činnosti Umiestnenie prevádzky
Skládka odpadov Pusté Sady 5.4. Pusté Sady 13, 925 54, Pusté Sady